De tv-toren Goes in de Zeeuwse canon

De tv-toren in Goes is één van de vensters in de Canon van Zeeland. Naar het voorbeeld van de landelijke canon voor de Nederlandse geschiedenis is in Zeeland een eigen canon opgesteld.

Afbeelding zoals die in de Canon van Zeeland is opgenomen.

De lijst van belangrijke en/of kenmerkende gebeurtenissen moet de interesse voor de geschiedenis laten toenemen. Andere vensters worden gevormd door onder meer de watersnoodramp van 1953, de kerncentrale Borssele en de beroemde Zeeuwse wandtapijten uit 1574.

Nummer 48
De tv-toren is venster 48. Hieronder staat de letterlijke tekst uit de canon over de toren.

(48) Televisietoren Goes – 1957
Vanaf 1957 worden de televisie-uitzendingen van het publieke net doorgezonden door de nieuwe televisietoren in Goes. Met de komst van kabeltelevisie in de huiskamers verliest de toren steeds meer haar functie.
In 1990 start Omroep Zeeland haar radiouitzendingen en zeven jaar later volgen tv-uitzendingen. Enkele kleinere regionale omroepen volgen later. De in totaal 148 meter hoge televisietoren wordt in 2007 met 11 meter ingekort.

Inmiddels is de informatie op de website van de Canon van Zeeland een stuk uitgebreider. De redactie daarvan is in handen van Zeeuwse Ankers.