Geschiedenis van de tv-toren Goes

De jaren vijftig van de vorige eeuw. Naast de al bestaande radio kiest de overheid voor invoering van het nieuwe medium televisie. Daarvoor is het nodig dat op verschillende plaatsen in Nederland tv-zenders worden gebouwd. De toren voor Zeeland komt in Goes.

De Zeeuwse toren is de eerste die als werkende tv-toren wordt opgeleverd. Vaak wordt gedacht dat de toren in IJsselstein (de toren ‘Lopik’) de oudste is, maar die is later gebouwd dan die in Goes. In Lopik stond eerst alleen een mast die later is vervangen door een toren.

-Lees verder onder de foto-

De tv-toren in Goes in aanbouw. Bron foto: Nationaal Archief.

Ramp
Met Goes heeft men haast omdat via de toren naast tv-uitzendingen ook telefoonverbindingen zullen lopen. Tijdens de watersnoodramp in 1953 vielen veel telefoonverbindingen weg doordat kabels door het water werden vernield. Stel dat het water nog een keer komt, dan moet de toren klaar zijn werd gedacht in het tv-toren-plan. Daarom werd Goes met voorrang gebouwd.

In 1957 wordt de zendapparatuur geplaatst. Bron foto: Zeeuws Documentatie Centrum

Nieuw
De bouw van de tv-toren Goes begint in 1955. Door een nieuwe methode te gebruiken schiet de toren als het ware uit de grond. Bij de -voor die tijd- revolutionaire glijbekistingsmethode wordt vloeibaar beton steeds op een laag al gehard beton gestort en als dat stukje weer gehard is volgt een nieuwe laag vloeibaar beton. De toren groeit zo naar zijn lenge: 86 meter. Daarna volgt een de bouw van de zendmast op de toren en de installatie van apparatuur.

Openingshandeling op 10 december 1957. Bron foto: Zeeuws Documentatie Centrum.

Test
In de loop van 1957 zijn er testuitzendingen en op 10 december 1957 vindt de officiële in gebruik stelling plaats. Oud-minister-president Gerbrandy is erbij als Commissaris van de Koningin De Casembroot de knop indrukt. Vanaf dat moment heeft Zeeland officieel televisie.’s Avonds was een groot feest in de schouwburg van Goes; Nederland keek mee via een rechtstreekse uitzending.

De commissaris der Koningin noemde de toren esthetisch zeer geslaagd, zen zeide te hopen dat er nu óók iets gevonden zal worden op de warwinkel van televisie-masten op de daken.ANP-bericht op 10 december 1957, in het radiobulletin van 23.00 uur.

ANP-radiobericht over de opening van de toren. Bron: archief ANP radionieuwsdienst, via Delpher.

Allerlei functies
Bij de bouw van de toren wordt al rekening gehouden met de komst van FM-radio. De antennes worden gelijk geïnstalleerd, dus als enkele jaren later FM echt wordt ingevoerd hoeven in Goes alleen nog zenders neergezet te worden. Opvallend trouwens: de toren heet officieel radiotoren, maar iedereen noemt ‘m televisietoren.

De Goese toren heeft sinds de bouw allerlei functies gekend. Naast radio, televisie en telefoon is de toren ook gebuikt voor onder meer mobilofoon, ANWB en RIVM. Door de veranderende technieken zijn veel functies inmiddels weggevallen. Radio- en tv-programma’s aanleveren gaat nu via glasvezel of satelliet en KPN vervoert telefoongesprekken voornamelijk via glasvezel. Ruimtes in de toren die eerst volstonden met apparatuur maken nu een lege indruk.

De bouw van de tv-toren in Goes is begonnen. Bron foto: Cement, uitgave ENCI-CEMIJ n.v.